Rob Veenman

Op 1 april start Rob’s MVO Challenge. Tot 1 december 2021 neemt presentator Rob Veenman, bekend van vele TV-programma’s en publieke optredens, de uitdaging aan van MVO Westland, ondernemen met je hart, om minimaal 50 nieuwe MVO-partnerbedrijven te werven.

Wil je Rob hierbij meehelpen?

Marieke Sparreboom

Over de campagne

MVO Westland bestaat bijna 10 jaar. Daarom vonden wij het tijd voor iets nieuws; Rob’s Challenge. Door aan te haken op coronatijd waarin we meer naar elkaar omkijken, willen we met deze campagne een boost geven aan MVO Westland en haar doestellingen. In de speciale campagneauto van Rob’s MVO Challenge bezoekt hij Westlandse bedrijven die mensen een kans (willen) geven op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om mensen die nu moeilijk aan een baan komen. Bij het aangaan van Rob’s Challenge worden deze bedrijven door Rob op zijn onnavolgbare en enthousiasmerende manier in het zonnetje gezet. Rob’s MVO Challenge wordt ondersteund door MVO Westland en Patijnenburg alsmede door MKB Westland, VNO-NCW, LTO Glastuinbouw en de WOS, die hier ook de nodige exposure aan geven. En ook de Westlandse bedrijven Beukers Toyota en Tip Top Reclame werken belangeloos mee.

Ook meehelpen om Rob’s MVO Challenge tot een succes te maken?

Meld je dan aan via 06-18874960 of rob@robsmvochallenge.nl

Video afspelen
Video afspelen

MVO-partner

Meedoen als partner van MVO Westland? Dat begint bij een intakegesprek met accountmanagers Saskia Born of Marieke Sparreboom (06-18874960 of rob@robsmvochallenge.nl). Daarbij brengen zij samen met jou de diverse mogelijkheden in kaart. Je krijgt ondersteuning bij werving, selectie en begeleiding van nieuwe werknemers. Ook kunnen zij adviseren over de inzet van regelingen en subsidies. Daarnaast zijn er ook andere manieren om MVO-partner te worden (zie partnerschap in de praktijk). Bovendien ben je als partner onderdeel van ons netwerk waarmee wij in publiek-private samenwerking optrekken om het arbeidsmarktklimaat te verbeteren.

Onderdeel van sociale netwerkclub

Voor MVO-partners zijn er diverse activiteiten en bijeenkomsten van MVO Westland waar je aan kunt deelnemen. Tijdens informele lunches en andere netwerkbijeenkomsten brengen we ondernemers met elkaar in contact en inspireren wij o.a. met praktijkvoorbeelden. Ook vragen we onze MVO-partners regelmatig om mee te doen aan commercials, interviews, op bijeenkomsten en op social media. Wij maken onze MVO partners, zeker tijdens Rob’s MVO Challenge, zichtbaar!

MVO-partnerschap
in de praktijk, de opties

Om in aanmerking voor het MVO partnership te komen, bestaan de volgende opties:

Werkprocessen uitbesteden

Je kunt (delen) van de werkprocessen uitbesteden aan Patijnenburg. Dan gaat daar een gemotiveerde groep mensen voor je aan de slag. Bij Patijnenburg werken mensen die begeleiding en structuur nodig hebben op de werkvloer. Veel bedrijven besteden werkzaamheden op het vlak van assemblage, montage, metaalbewerking en verpakking aan ons uit.

Diensten afnemen

Patijnenburg levert diensten die bedrijven kunnen afnemen, waarbij je dus ook iets doet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo kunnen medewerkers van Patijnenburg bijvoorbeeld het bedrijfspand schoonmaken, het groenonderhoud verzorgen of heerlijke broodjes leveren.

Nieuwe kandidaten voor vacatures

Heb je vacatures of werkzaamheden die blijven liggen? Wij kunnen helpen met kandidaten die het werk gedaan krijgen. Wij werven en selecteren geschikte kandidaten die je bijvoorbeeld een proefplaatsing of stageplek kunt aanbieden voorafgaand aan een betaalde baan. Zo kun je beoordelen of de kandidaat past bij het bedrijf. Voor de werkzoekende betekent dit het kunnen opbouwen van werkritme, het ingewerkt raken en groeien als collega in het team. Daarmee geef je zeker invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Nieuwe MVO-partners

NEEM CONTACT MET MIJ OP

© 2021 Rob’s MVO Challenge | MVO Westland. Website door SD Creative Agency